1

Boss ăn Boss uống

Bánh thưởng & Xương gặm

Bánh xương sữa dê nguyên chất (Túi zip)

20,000 

Bánh thưởng & Xương gặm

XƯƠNG GẶM CANXI BOK DOK

20,000 
50,000 

Bánh thưởng & Xương gặm

Xúc xích Phomai Bowwow

24,000 

Bánh thưởng & Xương gặm

Xương gặm sạch răng Yaho vị hỗn hợp

50,000 
3

Boss tắm boss gội