Hạt thức ăn Nhật chó mèo mix thịt sấy chống chảy nước mắt, viêm da, bổ lông hạt cho chó và mèo kén ăn.

160,000 369,000 

Hạt thức ăn Nhật chó mèo mix thịt sấy chống chảy nước mắt, viêm da, bổ lông hạt cho chó và mèo kén ăn.

Màu sắc
Kích cỡ
Clear selection
Hạt thức ăn Nhật chó mèo mix thịt sấy chống chảy nước mắt, viêm da, bổ lông hạt cho chó và mèo kén ăn.