THỨC ĂN ĐIỀU TRỊ CHUYÊN BIỆT DÀNH CHO CHÓ BỊ THẬN VELIXER K/F – KIDNEY DISEASE FOOD

140,000 425,000 

THỨC ĂN ĐIỀU TRỊ CHUYÊN BIỆT DÀNH CHO CHÓ BỊ THẬN VELIXER K/F – KIDNEY DISEASE FOOD

Màu sắc
Kích cỡ
Clear selection
THỨC ĂN ĐIỀU TRỊ CHUYÊN BIỆT DÀNH CHO CHÓ BỊ THẬN VELIXER K/F – KIDNEY DISEASE FOOD