Vemedim Bromhexine Oral – Giúp Long đờm, Giảm ho, Thông thoáng đường hô hấp cho chó mèo 30ml

75,000 

Vemedim Bromhexine Oral – Giúp Long đờm, Giảm ho, Thông thoáng đường hô hấp cho chó mèo 30ml

Còn hàng

Vemedim Bromhexine Oral – Giúp Long đờm, Giảm ho, Thông thoáng đường hô hấp cho chó mèo 30ml

75,000