Vemedim Genta 30 – Dung dịch nhỏ mắt giảm viêm kết giác mạc Lọ 10ml

14,000 

Vemedim Genta 30 – Dung dịch nhỏ mắt giảm viêm kết giác mạc Lọ 10ml

Còn hàng

Vemedim Genta 30 – Dung dịch nhỏ mắt giảm viêm kết giác mạc Lọ 10ml

14,000