Thuốc sát trùng diệt virus

Virkon™ S – Sự lựa chọn về chất lượng của nhiều quốc gia.

Virkon có khả năng diệt khuẩn và nấm  rất tốt.

Virkon là thuốc sát trùng diệt virus đã được nghiêm cứu và chứng minh rõ ràng:

  • Tạo điều kiện bất lợi cho mầm bệnh
  • Xâm nhập trực tiếp nhanh chóng vào màng phosphos lipid của tế bào vi khuẩn  thông thường là vi khuẩn gram âm  tạo ra điều kiện bất lợi có tác dụng ức chế sự sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn

qua các nghiên cứu lâm sàng và chuyên sâu thì đã cho thấy được virkon là thuốc sát trùng diệt virus mang đến sự an toàn cực cao cho người và gia xúc.

Ngoài ra Virkon ở nồng độ 1% có khả năng diệt được không chỉ vi khuẩn và còn nhiều loại vius khác mà hoàn toàn không gây mẫn cảm hoặc ăn mòn da kể cả người và thú. Do đó, trong thời gian dịch cúm Covis-19 đang diễn ra phức tạp Virkon thực sự là thuốc sát trùng diệt virus corona đáng được lựa chọn khi nguồn sản phẩm sát khuẩn đã không còn đa dạng trên thị trường.

Thuốc sát trùng diệt vius
Thuốc sát trùng diệt vius

Hiệu quả diệt khuẩn đối với virus [thuốc sát trùng diệt virus]:

 

Virus

Tỷ lệ pha loãng

1/ Adenovirus 1:100
2/ Feline calici virus 1:100
3/ Infectious Bronchitis Virus 1:100
4/ Feline infectious Peritonitis 1:100
5/ Canine Coronavirus 1:100
6/ Hepatitis B Virus 1:100
7/ Felid herpes virus 1 1:100
8/ Canine parainfluenza 1:100
10/ Canine Parvovirus 1:50 – 1:100
11/ Feline parvovirus 1:100
12/ Canine parvovirus 1:100
13/ Rabies virus 1:600
15/ Malassezia pachydematis 1:100

 

 

Vi khuẩn

Tỷ lệ pha loãng

1/ Bordetella brochisetica 1:100
2/ Escherichia coli 1:100
3/ Pasteurella multocida 1:1000
4/ Staphylococcus aureus 1:100
5/ Staphylococcus epidermidis 1:100
6/ Staphylococcus pyogenes 1:100

 

Thuốc sát trùng diệt vius
Thuốc sát trùng diệt vius

Virkon™ S – thuốc sát trùng diệt virus với khả năng diệt khuẩn đối với vi khuẩn như sau:

– 1:100 (1%)                  pH 2.4                      5 to 7 days

– 1:200 (0.5%)               pH 2.8-3                   3 days

– 1:1000 (0.1%)             pH 5.8-6                   24 hours

  • Virkon™ S efficacy is not changed or compromised;
    • from 4°C to 70°C,
    • or in hard water (up to 1500 ppm, easy to check activity with the dilution test strips)
  • Virkon™ S is a Biocide, it has NO effect on Insects and Parasites (apart from pH sensitivity issues)
  • Virkon™ S has supportive data to inactivate the challenges in the temperatures in quick action for the fast drying surfaces, with no residual chemistry and no harm to poultry, livestock or people (with the suitable PPE).

VIRKON SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO TRONG DIỆT KHUẨN VÀ VIRUS CỦA BAYER (ĐỨC)

Bài viết liên quan